Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
PADEWSCY PRACA
PADEWSCY

20 milionów deficytu – dużo czy mało?

2019-01-04
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Samorząd
  6. /
  7. 20 milionów deficytu –...
20 milionów deficytu – dużo czy mało?
BANASZAK

Podczas ostatniej w roku 2018 sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego przyjęty został budżet na obecny rok. Za uchwałą budżetową głosowało 14 radnych, a czwórka wstrzymała się od głosu. Jednogłośnie natomiast przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2022.

 

Projekt budżetu omówił szczegółowo starosta Stanisław Szczotka. Jak tłumaczył, dokument przedstawiony na sesji różnił się w kilku elementach od pierwotnego projektu, dlatego, z kilku powodów, wymagał szerszego wyjaśnienia.

– Pierwszy, zdecydowanie najważniejszy, to bardzo niski stopień realizacji rozbudowy szpitala – mówił starosta. – Wydatki w roku 2018 wyniosły zaledwie 2,2 miliona złotych, projekt zakładał nieco ponad 19 milionów. Wynika to z późniejszego wejścia wykonawcy na plac budowy, a także opóźnienia w zafakturowaniu już wykonanych robót. Dlatego wynik finansowy budżetu 2018 będzie znacznie lepszy niż zakładano. Ale, co oczywiste, wydatki nieponiesione w roku 2018 należy przenieść do budżetu roku 2019 – zwiększenie wydatków na rozbudowę szpitala o blisko 17 mln zł. W związki z tym deficyt z poziomu projektowanych 4 mln wzrośnie do ponad 20 mln zł.

Inną przyczyną różnic w projekcie i ostatecznej wersji uchwały jest fakt, iż za kilka zadań realizowanych w ramach programów z udziałem środków unijnych, mimo że zostały zakończone, nie wpłynęły jeszcze dofinansowania. Przeniesiono je więc do nowego budżetu.

Dochody w 2019 roku zaplanowano na poziomie 95 992 088,22 zł, wydatki wyniosą 116 166 929,45 zł, a zakładany deficyt to kwota 20 174 841,23 zł. W części zostanie on zmniejszony dzięki drugiej transzy pożyczki Jessica 2 (4 mln zł) i wyemitowanym obligacjom (3 mln zł). Resztę (nieco ponad 13 mln zł) stanowią wolne środki na rachunku bankowym.

Na ten rok zaplanowane m.in. takie inwestycje jak przebudowa ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie i ulicy Floriańskiej w Koźminie czy budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Konarzewie i na drodze Dzielice-Rozdrażew. Na inwestycje i remonty drogowe przewidziano łącznie 9 mln zł.

Starosta podkreślił, że niepewność budzi ostateczna wielkość subwencji oświatowej w roku 2019, gdyż wyliczenia ministerialne zawierają szacunki zwiększonej ilości uczniów od 1 września 2019, jak i skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Jak te wyliczenia będą się miały do ostatecznej kwoty subwencji – nie wiadomo. – Zakładamy, iż dochody związane z oświatą będą niższe aniżeli wydatki oświatowe. Dlatego też w szkołach nie planujemy większych nakładów inwestycyjnych czy remontowych. Jednakże pragnę zapewnić i uspokoić, iż nie ma żadnego zagrożenia odnośnie funkcjonowania placówek, a wszystkie bieżące potrzeby będą realizowane – powiedział S. Szczotka. Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią aż 36% budżetu powiatu (ponad 42 mln zł).

– Oprócz podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w budżecie 2019 nie ma środków na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi szkół, opieki społecznej, PUP, PZD czy starostwa – kontynuował starosta. – Zobowiązuję się, w imieniu swoim i Zarządu Powiatu, że uczynimy wszystko, by w trakcie roku wygospodarować pewne kwoty w budżecie, które mogłyby być przeznaczone na podwyżki niewysokich wynagrodzeń. Podsumowując, jestem przekonany, iż jest to dobry budżet, z wieloma ambitnymi zadaniami. Podobnie jak w latach poprzednich będzie z pewnością w trakcie roku wielokrotnie zmieniany. Mam nadzieję, że zawsze na lepsze. Jest to budżet trudny, ale odpowiedzialny i – co chcę mocno podkreślić – bardzo realny.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

trzy × 3 =

YouTube

Archiwum
MAYOR INK
Jarmużek
Motosdodoła
BHP RABENDA
KOK
TK DACHY
IMPULS ZDUNY
MATYLA
Dietetyk Kaźmierczak
GÓRZNY GROUP
Agencja Reklamowa GL
BGP 2023
INNOWACYJNE FINANSE