Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
PADEWSCY PRACA
PADEWSCY

„Biegnij z MAX-POLEM w RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR”

2023-07-14
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. „Biegnij z MAX-POLEM w...
„Biegnij z MAX-POLEM w RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR”
D.nails Studio Dominika Skalska

Zapraszamy do udziału w konkursie „Biegnij z MAX-POLEM w RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR”! Zaprezentuj jak dbasz wspólnie ze swym dzieckiem o groby i wygraj vouchery na udział w biegu z przeszkodami RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR, który odbędzie się 6 sierpnia w Krotoszynie!

Zasady są proste wystarczy pod konkursowym postem wstawić zdjęcie obrazujące jak wspólnie z dziećmi dbacie o groby bliskich lub inne np. grób Nieznanego Żołnierza. W komentarzu napisz dla kogo chcesz zdobyć voucher np. Alicja lat 5. Wygrywa pierwsze 20 wymienionych w komentarzu dzieci, które mogą wziąć udział w biegu. Pamiętaj, by upewnić się czy niedziela 6 sierpnia to dzień kiedy jesteś w Krotoszynie ( nie koliduje to z Twoimi wakacyjnymi wyjazdami) i Twoje dziecko może stanąć na starcie biegu, bowiem voucherów nie można sprzedać innej osobie! Nagrody funduje firma MAX-POL!  Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie!

(LT)

Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem dostępnym poniżej!

Regulamin Konkursu
„Biegnij z MAX-POLEM w RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Akcji:
Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Biegnij z MAX-POLEM w RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR”
2. Podmiotem organizującym Akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mającej siedzibę przy ul. Ogrodowskiego 1c/3 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02, a Partnerem głównym i Fundatorem Nagród jest firma „MAX-POL”, mająca swoją siedzibę przy ul. Koźmińskiej 124 b w Krotoszynie, o numerze NIP 621-182-28-83, Partnerem Akcji jest Stowarzyszenie Runaway Polski Uciekinier, mający swą siedzibę przy ul. Powstańców Wlkp. 43 w Pępowie, o numerze NIP 696-189-36-28.

ZASIĘG AKCJI
3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook – na fanpage’u
https://www.facebook.com/glokalna oraz na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN/MILICZ oraz portalu www.glokalna.pl

4. Czas trwania Akcji:
Akcja rozpoczyna się 14 lipca 2023r, o godz. 15.00
i potrwa do 25 lipca 2023r. do godz. 15.00 lub do momentu, gdy pod postem konkursowym pojawi się liczba zdjęć (spełniających wymogi Akcji), odpowiadająca ilości voucherów przeznaczonych na nagrody.

DANE OSOBOWE
5. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście Zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
6. Laureaci wyrażają stałą (tzn. bezterminową) zgodę na publikowanie zdjęć przez Organizatora i Fundatora w rozmaitych przekazach (np. Social Media).
Laureat udziela tym samym Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego, co do czasu i miejsca prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć.

UCZESTNICY KONKURSU
7. Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy: Organizatora oraz Członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
– Konkurs skierowany jest dla wszystkich chętnych, zamieszkałych na terenie Polski
8. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:
– z akceptacją Regulaminu Akcji
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie
– z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
– wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z ceremonii wręczenia nagród
– wyrażeniem zgody na publikację wizerunku (poprzez skorzystanie ze zdjęć i materiałów stworzonych podczas ceremonii wręczania nagród) w materiałach reklamowych firmy „MAX-POL” oraz Wielkopolska Squad s.c. bez limitów czasu (tj. na stałe).
9. Laureatami mogą być wyłącznie osoby posiadające profil na portalu społecznościowym Facebook, które są autentycznymi postaciami, tzn., że da się je zweryfikować pod kątem danych osobowych. Oznacza to jednocześnie, iż Laureatami nie mogą być osoby, które w nazwie profilu posiadają rozmaite skróty lub ciągi wyrazów, które trudno jakkolwiek zweryfikować (np. Er Te, Zbyyychu Puchatek), co może wiązać się z potencjalnymi pretensjami Uczestników, iż Organizator dopuścił się złamania zasad etyki i np. przyznał nagrodę anonimowemu profilowi, który mógłby być członkiem jego rodziny.

ZASADY AKCJI
10. Aby wziąć udział w Akcji należy w komentarzu pod postem konkursowym
na facebookowym profilu Gazety Lokalnej KROTOSZYN umieścić zdjęcie obrazujące, w jaki sposób dbasz wspólnie z dziećmi o groby swych bliskich zmarłych lub inne, np. Grób Nieznanego Żołnierza itp.

Voucher na udział w biegu RUNAWAY DROGBUK JUNIOR wygrywa pierwszych 20 osób, które zostaną uwzględnione na zdjęciach, spełniając jednocześnie wszystkie warunki konkursu!

Pod umieszczonym zdjęciem musisz podać imię i wiek dziecka, dla którego chcesz zdobyć voucher, np. Alicja lat 5. W przypadku, gdy na fotografii jest więcej niż jedno dziecko, musisz podać imiona i wiek każdego, które ma otrzymać nagrodę. Jeśli np. zamieścisz wizerunek trojga dzieci, a wpiszesz imiona i wiek dwojga z nich, trzecie dziecko nie uzyska vouchera.
Ponadto publikując zdjęcie potwierdzasz, iż posiadasz zgodę na upublicznianie wizerunku osób będących na fotografii niezależnie od stopnia pokrewieństwa.
Pamiętaj, biorąc udział w Zabawie, potwierdzasz, że 6 sierpnia 2023r., Twoje dziecko weźmie udział w biegu, który odbędzie się tego dnia w Krotoszynie.

UWAGA!

Do 27 lipca należy odebrać wygrany voucher w siedzibie firmy MAX-POL przy ul. Koźmińskiej 124 b w Krotoszynie.

Do 27 lipca należy dokonać rejestracji dziecka na stronie https://b4sportonline.pl/runaway_drogbruk_junior_krotoszyn/
*w procesie rejestracji nie będzie już możliwości wyboru rozmiaru koszulki; koszulki dla Laureatów będą dostępne w Biurze Zawodów w dniu imprezy (przy odbiorze należy podać imię i nazwisko dziecka)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI
11. Wyniki Akcji zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook Partnera Akcji oraz Organizatora.
12. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie firmy MAX-POL przy ul. Koźmińskiej 124b w Krotoszynie wyłącznie w dniach 26-27 lipca 2023.
*Brak reakcji Laureata w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników Akcji będzie skutkować przekazaniem nagrody innej osobie.

NAGRODY
13. Do wygrania 20 voucherów na mini bieg z przeszkodami dla dzieci RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR, który odbędzie się 6 sierpnia w Krotoszynie! Wartość vouchera to 59 zł. Voucher przeznaczony jest dla dzieci od 2. do 13. roku życia. W zależności od wieku dziecko pobiegnie w kategorii BĄBEL (2 – 4 lata), KIDS (5-8 lat), JUNIOR (9-13 lat). Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę i potwierdzasz, że Twoje dziecko weźmie udział w biegu w RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR w wybranej kategorii, który odbędzie się 6 sierpnia 2023r. Nie ma możliwości odsprzedania vouchera innej osobie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
14. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
15. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Ogrodowskiego 1c/3, 63-700 Krotoszyn.
16. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. Organizator odpowie na każdą z reklamacji, wysyłając odpowiedź poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na 
www.glokalna.pl od momentu startu Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 + 7 =

YouTube

Archiwum
MAYOR INK
Jarmużek
Motosdodoła
BHP RABENDA
KOK
TK DACHY
IMPULS ZDUNY
MATYLA
Dietetyk Kaźmierczak
GÓRZNY GROUP
Agencja Reklamowa GL
BGP 2023
INNOWACYJNE FINANSE