Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ePaka

Naładuj akumulator z Kaczmarkiem!

2020-07-20
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Aktualności, Nasze akcje
 4. /
 5. Naładuj akumulator z Kaczmarkiem!
Naładuj akumulator z Kaczmarkiem!
Finestra

Ruszył konkurs organizowany przez Gazetę Lokalną KROTOSZYN i Eurowarsztat Kaczmarek. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody.

 

Aby wziąć udział w akcji, należy wysłać w wiadomości prywatnej, skierowanej na facebookowy profil Eurowarsztat Kaczmarek, odpowiedź na pytanie: motor którego legendarnego żużlowca znajduje się na stacji? W wiadomości należy podać numer telefonu. Podpowiedzi możecie szukać w naszej PRASÓWCE. Ci, którzy przejdą do drugiego etapu, który rozpocznie się 12 sierpnia, będą musieli tą samą drogą przesłać swoją najciekawszą historię związaną z motoryzacją.

Na zwycięzców czeka wiele nagród: bon na akumulator (500 zł), zestaw GPS (350 zł), nabicie klimatyzacji w samochodzie osobowym (250 zł), wymiana płynu hamulcowego specjalistycznym urządzeniem ATE (250 zł), geometria 3D (150 zł), chemiczne odgrzybianie klimatyzacji (100 zł) oraz 15 żetonów na myjnię dla samochodu osobowego (każdy o wartości 10 zł). Czekamy na Wasze zgłoszenia!

(LENA)

REGULAMIN KONKURSU

1.Nazwa akcji:

Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Naładuj akumulator z Kaczmarkiem!”

2. Podmiotem urządzającym akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mająca siedzibę przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02. Fundatorem nagród jest Stacja Kontroli Pojazdów Kaczmarek z siedzibą przy ul. Zdunowskiej 109 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-153-66-40.

ZASIĘG AKCJI

3. Akcja odbędzie się na terenie Polski.

4. Czas trwania akcji.

Akcja trwa od 20.07.2020 od godz. 16.00 do 11.08.2020 do godz. 23.59 (I etap) i od 12.08.2020 do 09.09.2020 (II etap). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie w wiadomości prywatnej na facebookowy profil – Eurowarsztat Kaczmarek – odpowiedzi na pytanie: motocykl którego legendarnego żużlowca znajduje się w Stacji Kontroli Pojazdów Kaczmarek? Wiadomość musi zawierać numer telefonu uczestnika. Zadaniem finalistów, którzy awansują do II etapu konkursu, będzie wysłanie również w wiadomości prywatnej skierowanej do profilu Stacji, opisu najciekawszej historii związanej z motoryzacją.

DANE OSOBOWE

5. Wymagamy podania imienia i nazwiska, miejscowości oraz numeru telefonu do kontaktu.

UCZESTNICY AKCJI

6. Uczestnikami akcji mogą być osoby, które osiągnęły pełnoletność.

7. Wzięcie udziału w akcji jest równoznaczne:

– z akceptacją regulaminu akcji,

– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w akcji.

– z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika akcji przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do celów organizacji i przebiegu konkursu.

KOMISJA

8. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców Organizator powoła Komisję. W jej skład wejdą przedstawiciele Organizatora i Fundatora.

ZASADY

9. Aby wziąć udział w akcji, należy w czasie od 20 lipca, godz. 16.00 do 11 sierpnia, godz. 23.59 wysłać w wiadomości prywatnej na profil Stacji Kontroli Pojazdów Kaczmarek odpowiedzi na pytanie: motocykl którego legendarnego żużlowca znajduje się na Stacji? W drugim etapie, do którego awansują finaliści, zadaniem będzie wysłanie tą samą drogą najciekawszej historii związanej z motoryzacją.

10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków akcji oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do akcji lub utratę prawa do nagrody.

11. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.glokalna.pl do pięciu dni roboczych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

12. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców:

 • bon na akumulator o wartości 500 zł
 • zestaw GPS o wartości 350 zł
 • nabicie klimatyzacji w aucie osobowym o wartości 250 zł
 • wymiana płynu hamulcowego specjalistycznym urządzeniem ATE o wartości 250 zł
 • geometria 3D o wartości 150 zł
 • chemiczne odgrzybianie klimatyzacji o wartości 100 zł
 • 15 żetonów na myjnię dla samochodu osobowego, każdy o wartości 10 zł

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

13. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia jej rozpoczęcia, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

14. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mickiewicza 37/2, 63-700 Krotoszyn.

15. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad akcji, a co za tym idzie także treści regulaminu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

YouTube

Archiwum
BGP
OLD-BRICK.PL
BETA
LAGUNA
IMPULS ZDUNY
Zajączek
Linkiewicz
IGLOO
OFFICIUM
Oring
KLIMA-PARTNER
Jarmużek
PROFAL
VENUS PIZZERIA
Jumbonet
Zuziak
MATYLA
TK DACHY
INNOWACYJNE FINANSE
Eltom-bud