Gazeta Lokalna KROTOSZYN | MILICZ

Gazeta Lokalna KROTOSZYN | MILICZ
Padewscy PRACA
PADEWSCY

„Zgotujmy coś razem na Dzień Ojca”

2024-05-29
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. „Zgotujmy coś razem na...
„Zgotujmy coś razem na Dzień Ojca”
PANCOM

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie „Zgotujmy coś razem na Dzień Ojca”. Do wygrania udział w prestiżowych warsztatach kulinarnych, które poprowadzi znany szef kuchni Adam Chrząstowski!

Wystarczy pod postem konkursowym zamieścić autorski przepis na potrawę kulinarną z wykorzystaniem minimum jednego certyfikowanego produktu marki OSM Jarocin, takich jak: MASŁO EKSTRA TRADYCYJNIE WYRABIANE Z JAROCINA, STOŁOWY ŚMIETANKOWY TRADYCYJNIE WYRABIANY Z JAROCINA, ŚMIETANKA KREMOWA 30% Z JAROCINA, TWARÓG PÓŁTŁUSTY – KRAJANKA Z JAROCINA lub MAŚLANKA NATURALNA Z JAROCINA.

Warsztaty odbędą się 22 czerwca w Restauracji Majowa w Jarocinie. Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie! Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem dostępnym poniżej!

REGULAMIN KONKURSU Zgotujmy coś razem na Dzień Ojca”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Akcji:

Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Zgotujmy coś razem na Dzień Ojca”

2. Podmiotem organizującym Akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mającej siedzibę przy, ul. Polna 16 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02, a Partnerem głównym i Fundatorem Nagród Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, mająca siedzibę w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej, o numerze NIP 617-000-14-15

ZASIĘG AKCJI

3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook OSM Jarocin oraz na nośnikach GL KROTOSZYN.

4. Czas trwania Akcji:

Akcja rozpoczyna się 29 maja 2024r., o godz. 11.00

i potrwa do 14 czerwca 2024r., do godz. 15.00.

Po zakończeniu Akcji Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych pod postem konkursowym przepisów i wyłoni Laureatów Akcji.

DANE OSOBOWE

5. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście Zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

6. Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy: Organizatora oraz Członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice) – Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych wraz z jednym Rodzicem – zamieszkałych na terenie Polski.

7. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:

– z akceptacją Regulaminu Akcji

– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie

– z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji

– wyrażeniem zgody na publikację zdjęć i nagrań z pokazu kulinarnego

– wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w materiałach reklamowych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie oraz Wielkopolska Squad s.c. bez limitów czasu (tj. na stałe).

8. Laureatami mogą być wyłącznie osoby posiadające profil na portalu społecznościowym Facebook, które są autentycznymi postaciami, tzn., że da się je zweryfikować pod kątem danych osobowych. Oznacza to jednocześnie, iż Laureatami nie mogą być osoby, które w nazwie profilu posiadają rozmaite skróty lub ciągi wyrazów, które trudno jakkolwiek zweryfikować (np. Er Te, Zbyyychu Puchatek), co może wiązać się z potencjalnymi pretensjami Uczestników, iż Organizator dopuścił się złamania zasad etyki i np. przyznał nagrodę anonimowemu profilowi, który mógłby być członkiem jego rodziny.

ZASADY AKCJI

9. Aby wziąć udział w Akcji, należy w komentarzu pod postem konkursowym na facebookowym profilu OSM Jarocin umieścić swój autorski przepis wykorzystujący minimum jeden certyfikowany produkt firmy OSM Jarocin z wymienionych poniżej : MASŁO EKSTRA TRADYCYJNIE WYRABIANE Z JAROCINA, STOŁOWY ŚMIETANKOWY TRADYCYJNIE WYRABIANY Z JAROCINA, ŚMIETANKA KREMOWA 30% Z JAROCINA, TWARÓG PÓŁTŁUSTY – KRAJANKA Z JAROCINA lub MAŚLANKA NATURALNA Z JAROCINA. Dwadzieścia najbardziej innowacyjnych i kreatywnych przepisów zostanie nagrodzonych. Komisja konkursowa wyłoni 20 Osób, które opublikowały najciekawsze przepisy. Osoby te będą mogły wraz ze swoim dzieckiem uczestniczyć w ekskluzywnych warsztatach kulinarnych. Spotkanie to odbędzie się pod okiem znanego szefa kuchni Adama Chrząstowskiego, w prestiżowej Restauracji Majowa w Jarocinie. Będzie to szansa na wspólne, kreatywne spędzenie czasu, naukę gotowania i znakomitą zabawę.

NAGRODY

10. Nagrodą w konkursie jest udział wraz ze swym dzieckiem w warsztatach kulinarnych pod okiem znanego szefa kuchni Adama Chrząstowskiego, w prestiżowej Restauracji Majowa w Jarocinie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

11. Wyniki Akcji zostaną opublikowane na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, oraz na portalu społecznościowym Facebook OSM Jarocin.

12. Wyniki Akcji zostaną ogłoszone na portalu Facebook OSM Jarocin 17 czerwca. Pokaz kulinarny odbędzie się 22 czerwca 2024 r., Restauracja Majowa (I grupa – 10 dzieci wraz z rodzicem od godz. 9.00, II grupa, kolejnych 10 dzieci wraz z rodzicem, od godz. 13.00).

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

13. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

14. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Polna 16, 63-700 Krotoszyn.

15. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. Organizator odpowie na każdą z reklamacji, wysyłając odpowiedź poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.glokalna.pl od momentu startu Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

siedem − 3 =

YouTube

Archiwum
TK DACHY
IMPULS ZDUNY
MATYLA
Agencja Reklamowa GL
Dietetyk Kaźmierczak
INNOWACYJNE FINANSE
GÓRZNY GROUP
ZBITY TELEFON
MAYOR INK
Jarmużek
Motosdodoła
BHP RABENDA
KOK
BGP 2023