Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
DUBWAR
PIZZAMAZURIANA

Samorząd

Absolutorium dla wójta

Absolutorium dla wójta

2023-06-26 / Samorząd
Radni gminy Krośnice większością głosów zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium wójtowi Andrzejowi Białemu. Zaakceptowali również sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.
Będzie nowa droga do świetlicy w Nowym Folwarku

Będzie nowa droga do świetlicy w Nowym Folwarku

2023-06-25 / Samorząd
Urzędzie Miejskim w Krotoszynie doszło do podpisania umowa między samorządem województwa wielkopolskiego a naszą gminą w sprawie przyznania wsparcia finansowego na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Nowy Folwark.
Szpital potrzebuje pomocy z zewnątrz

Szpital potrzebuje pomocy z zewnątrz

2023-06-20 / Samorząd
W trakcie sesji Rady Powiatu Milickiego wysłuchano sprawozdania z sytuacji finansowej Milickiego Centrum Medycznego. Prognozy są niepokojące - tylko w pierwszym kwartale tego roku zanotowano stratę w wysokości 6,2 mln zł. W dodatku zmniejsza się kadra personelu medycznego.
O krok od przepaści?

O krok od przepaści?

2023-06-20 / Samorząd
Ostatnie posiedzenia Rady Miejskiej w Zdunach były niezwykle burzliwe. 31 maja większość radnych odrzuciła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której była mowa o wypuszczeniu obligacji komunalnych o wartości 10 mln zł z przeznaczeniem na dokończenie trwających inwestycji. Burmistrz Zdun uznał, że taka decyzja naraża gminę na milionowe straty, kary i ryzyko bankructwa. Ostatecznie na sesji 12 czerwca radni zmienili zdanie i jednogłośnie zgodzili się na wcześniej zanegowany projekt.
Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

2023-06-19 / Samorząd
Na niedawnej sesji Rady Miejskiej w Miliczu omawiano raport o stanie gminy w 2023 roku, a także wykonanie budżetu w 2022. Z tego tytułu burmistrzowi udzielono wotum zaufania i absolutorium. Większością głosów zaakceptowano wszystkie zaproponowane wnioski.
Wizyta posła Hreniaka

Wizyta posła Hreniaka

2023-06-13 / Samorząd
Kilka dni temu gminę Krośnice odwiedził poseł Paweł Hreniak. W trakcie wizyty parlamentarzysty podsumowano inwestycję pod nazwą „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach”.
Podsumowali zrealizowane projekty

Podsumowali zrealizowane projekty

2023-06-09 / Samorząd
5 czerwca odbyła się ostatnia przed przerwą wakacyjną sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miliczu. Była to okazja do podsumowania zrealizowanych projektów i do pożegnań.
Absolutorium udzielone jednogłośnie

Absolutorium udzielone jednogłośnie

2023-06-02 / Samorząd
29 maja w trakcie sesji Rady Gminy Cieszków jednogłośnie udzielono absolutorium/wotum zaufania wójtowi Ignacemu Miecznikowskiemu oraz przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.
Ślubowanie nowego radnego

Ślubowanie nowego radnego

2023-05-27 / Samorząd
W miniony czwartek w trakcie sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie ślubowanie złożył Krzysztof Szczotka. Dołączył do rady w związku z powołaniem Dariana Paszka na stanowisko drugiego zastępcy burmistrza.
Milion złotych na ratowanie szpitala

Milion złotych na ratowanie szpitala

2023-05-23 / Samorząd
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Milickiego jednogłośnie podjęto decyzję o dokapitalizowaniu Milickiego Centrum Medycznego kwotą 1 miliona złotych. Ma to zagwarantować wypłatę pełnego wynagrodzenia personelowi medycznemu.
Podziękowania za wieloletnią współpracę

Podziękowania za wieloletnią współpracę

2023-05-21 / Samorząd
Podczas posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Cieszków uroczyście pożegnano Zbigniewa Michalaka, wieloletniego kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Miliczu, który przechodzi na emeryturę.
Roszady we władzach powiatu

Roszady we władzach powiatu

2023-05-09 / Samorząd
Na kwietniowej sesji Rady Powiatu Milickiego przegłosowano zmiany personalne w Zarządzie Powiatu. Szymona Lwa, który sam podjął decyzję o rezygnacji, zastąpił Janusz Łabuda. Najwięcej kontrowersji i sporów wywołała decyzja o odwołaniu wicestarosty Haliny Góry, która pełniła tę funkcję od 2019 r. Kandydata na nowego wicestarostę mamy poznać w najbliższych tygodniach.
Kolejne obszary do rewitalizacji!

Kolejne obszary do rewitalizacji!

2023-05-05 / Samorząd
Burmistrz Franciszek Marszałek wraz ze skarbnikiem Grzegorzem Galickim i współpracownikami, w towarzystwie wykonawców i członków Zarządu PGKiM Sp. z o. o., podpisał dwie umowy dotyczące rewitalizacji kolejnych obszarów na terenie Krotoszyna. Już wkrótce zupełnie nowe oblicze zyskają krotoszyńska Promenada, a także Dzienny Dom „Senior+”.
Nasze miasto zacieśnia więzi z Hiszpanią

Nasze miasto zacieśnia więzi z Hiszpanią

2023-04-17 / Samorząd
Krotoszyn odwiedzili samorządowcy z hiszpańskiego miasta Crevillent. Goście spotkali się z kierownictwem Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w celu podpisania listu intencyjnego o współpracy pomiędzy miejscowościami.
Darian Paszek drugim zastępcą burmistrza

Darian Paszek drugim zastępcą burmistrza

2023-04-11 / Samorząd
Darian Paszek został powołany na stanowisko drugiego zastępcy burmistrza Krotoszyna. Po złożeniu ślubowania objął urząd 7 kwietnia.
Przejęcie części parku stało się faktem!

Przejęcie części parku stało się faktem!

2023-03-24 / Samorząd
21 marca gmina Milicz stała się oficjalnie właścicielem południowej części parku przy Pałacu Maltzanów o powierzchni 13,7 ha. Teren czeka kompleksowa odnowa, aby stał się piękną wizytówką miasta.


YouTube

Archiwum
BGP 2023
AMBASADOR WSI
IMPULS ZDUNY
MATYLA
Dietetyk Kaźmierczak
JARANET A
GÓRZNY GROUP
INNOWACYJNE FINANSE
MAYOR INK
JARANET b
Jarmużek
Agencja Reklamowa GL
Motosdodoła
BHP RABENDA
Zajączek
KOK
TK DACHY