Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped
E-paka
Duży baner na środku

Samorząd

Nepotyzm i kolesiostwo w powiecie..?

Nepotyzm i kolesiostwo w powiecie..?

2019-05-07 / Samorząd
Takie podejrzenie padło ze strony radnego Jarosława Kubiaka na marcowej sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego podczas składania interpelacji dotyczącej zatrudniania na stanowiskach kierowniczych w starostwie pracowników, którzy są już w wieku emerytalnym. Odpowiedzi starosta udzielił na posiedzeniu kwietniowym. Temat wywołał burzliwą dyskusję.
W majestacie prawa dzieje się krzywda ludzka!

W majestacie prawa dzieje się krzywda ludzka!

2019-05-07 / Samorząd
W trakcie kwietniowej sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego rozpatrywana była skarga na działalność starosty, którą złożyli mieszkańcy ulic Konstytucji 3 Maja, Masłowskiego, Benickiej i Fabrycznej w związku z bezprawną – ich zdaniem - działalnością pobliskiej stacji paliw i brakiem reakcji władz na taki stan rzeczy.
Jest konflikt interesów czy go nie ma?

Jest konflikt interesów czy go nie ma?

2019-04-08 / Samorząd
Na marcowej sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie radna Sławomira Kalak złożyła wniosek o przyjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dodatkowych radców prawnych, których zadaniem będzie udzielanie pomocy prawnej rajcom. Pomył ów nie spotkał się z przychylnością większości zebranych.
Sport seniorski potrzebuje wsparcia

Sport seniorski potrzebuje wsparcia

2019-04-08 / Samorząd
Krotoszyńscy radni dyskutowali na temat kondycji sportu seniorskiego w gminie. Rozmawiano na przykład o Astrze Krotoszyn, która - zdaniem radnego Romana Olejnika - potrzebuje większego wsparcia finansowego ze strony samorządu.
Gmina będzie aplikować o środki

Gmina będzie aplikować o środki

2019-04-07 / Samorząd
W trakcie marcowej sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. złożone zostały dwie interpelacje, które dotyczyły spraw drogowych. Obie złożył radny Karol Jankowiak.
Czy gmina skorzysta z Funduszu Dróg Samorządowych?

Czy gmina skorzysta z Funduszu Dróg Samorządowych?

2019-04-04 / Samorząd
Podczas niedawnej sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie radny Mariusz Urbaniak zapytał burmistrza o to, dlaczego gmina nie korzysta ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
W maju ruszy ośrodek kultury

W maju ruszy ośrodek kultury

2019-03-29 / Samorząd
W trakcie sesji Rady Miejskiej w Kobylinie, która odbyła się 27 marca, podjęta została uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury.
Wiesław Sołtysiak nadal przewodniczącym

Wiesław Sołtysiak nadal przewodniczącym

2019-03-26 / Samorząd
14 marca w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie odbyło się walne zebranie mieszkańców Osiedla nr 5. W związku z upływem kadencji wybrano nowego przewodniczącego oraz członków Rady Osiedla.
Zbigniew Brodziak na czele OPS-u

Zbigniew Brodziak na czele OPS-u

2019-03-25 / Samorząd
19 marca odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Obywatelskie Porozumienie Samorządowe. W związku z upływem kadencji wybrano nowych członków zarządu oraz nowego przewodniczącego.
System stypendialny do poprawki

System stypendialny do poprawki

2019-03-20 / Samorząd
7 marca koźmińscy radni spotkali się z dyrektorami szkół, by podyskutować o zasadach przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom placówek prowadzonych przez gminę Koźmin Wlkp. Okazuje się, że wprowadzony przed trzema laty program stypendialny budzi wiele kontrowersji. 
Spotkanie władz gminy z sołtysami

Spotkanie władz gminy z sołtysami

2019-03-15 / Samorząd
Ostatniego dnia lutego władze Koźmina Wlkp. spotkały się z sołtysami z terenu gminy. Była to premierowa narada po niedawno zakończonych zebraniach wyborczych.
Radni podnieśli sobie diety

Radni podnieśli sobie diety

2019-03-06 / Samorząd
Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej Krotoszyna większość radnych zdecydowała, że od marca otrzymywać będą diety wyższe o około 300 złotych. Wzrosły także wynagrodzenia sołtysów oraz przewodniczących rad osiedli.
Doradca za 141 tysięcy złotych

Doradca za 141 tysięcy złotych

2019-03-05 / Samorząd
Podczas sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia doradcy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie. Od początku marca funkcję tę sprawuje Tadeusz Stefaniak, były prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego.
W gminie Kobylin siedmioro nowych

W gminie Kobylin siedmioro nowych

2019-02-19 / Samorząd
W trakcie sesji Rady Miejskiej w Kobylinie, która odbyła się w miniony czwartek, podsumowano wyniki wyborów w sołectwach i radzie osiedla. Cykl spotkań wyborczych rozpoczął się 14 stycznia, a zakończył 11 lutego.
Zmiana warty na stanowisku skarbnika

Zmiana warty na stanowisku skarbnika

2019-02-17 / Samorząd
W trakcie czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Kobylinie podjęto dwie ważne uchwały – w sprawie odwołania oraz powołania skarbnika gminy. Od marca za budżet Kobylina odpowiadać będzie Barbara Sławińska.
Spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedli

Spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedli

2019-02-12 / Samorząd
7 lutego w auli Szkoły Podstawowej nr 5 odbyło się tradycyjne spotkanie władz gminy Krotoszyn z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedli. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursu „Piękna Gmina 2018”, organizowanego przez urząd miejski.


Przejdź do: Starsze aktualności gazety
Loading ... Loading ...
Archiwum
W starym stylu
Impuls
Lesniczowka
Banaszak
Galeria Kroto
BETA
Mazi Owczarz
Leaderschool
Fachstol baner
Serafiniak
Jumbonet
Korona
Jarmużek
Wojno
M-partner
Matyla